Светлин Балездров / ЕГОЛЮЦИЯ – ЧЕРНО НА БЯЛО / 10 – 24 май 2021

Изложбата изследва сложното взаимодействие между автор и зрител, осъществяващо се посредством експонираните творби. Експозицията отхвърля традиционно отредената пасивна роля на посетителя и го превръща в активен участник в контролирано доизграждане на художественото произведение, без да го прави съавтор.
______________
Светлин Балездров е заършил НХА, където е преподавател в специалност “Рекламен дизайн”. Съосновател е на платформата за българска типография npoekmu.me, основател на собствена марка за осветителни тела balezdrov.eu и притежава собствено студио за дизайн balezdrov.com