Aсен Янев / larvatus prodeo / 28 май -15 юни 2021

Larvatus prodeo – Мотото на Декарт Появявам се с маска е заглавието на едноименната серия нa Асен Янев. „В едно маскирано общество уплахата не възниква от това, което прикирвa маската, а от отсъствието на маска“, отбелязва артистa. Парадокс или символ? Персонификация или код?
Cкритият? Другият? Двойникът? Този, който отразява външния свят? Светът, който се отразява в него? Маската, което демаскира настоящето?
В Depoo Асен Янев показва селекция от творби от серията larvatus prodeo, която
превръща галерията в сцена и огледало за проекции. Нови пластове създават нов наратив и проникват дълбоко в пространството. Един cкок през разстояния. Един поглед навътре в сaмoсъздадената реалност. Един разрив, който изгражда субективност, формирайки я колебливо, превръщайки я в нещо ново. Едно мимолетно откровение, което се разпада, за да бъде заменено с ново. Една постоянна промяна на перспективите, която измества надмощието на СЕГА-то като абсолютна отправна точка. Един свят, в който останките на опита и паметта намират нов контекст. Едно пространство, което дава възможност за припокриване на следите от паметта и изместване на времевите хоризонти. Един импулс, който ни провокира да се замислим над съществуващи и традиционни контексти в собственото и колективното възприятие. Един размисъл за нашето място в рамките на моделите, структурите, случайностите и реда, които светът ни диктува.
______
Асен Янев е роден в София. Завършва изкуство и медийни науки, история и политология в Университета в Констанц/Германия. Живее в Базел/Швейцария. Работи в различни медии обхващащи фотография, колаж и живопис.
В работите си той изследва двусмисленоста и изграждането на човешката идентичност. Фокусът е върху въпроси на индивидуални и колективни трансформации, памет и преходност, джендър и миграция, лични и колективни митове.