2D+3D=1 / проект на студенти по “Керамика” / 5 – 17 април 2021

2D+3D=1 e проект на студенти от специалността „Керамика и порцелан“ на Нов български унивеситет с куратор хон. преп. Алина Папазова и директорът на УПИЗ „Керамика“ доц. д-р Моника Попова.
Изложбата е експеримент, който смесва съвременната дигитална технология на 3D принтирането с класическата рисунка, създавайки една обща магическа история между тях. Триизмерният образ придобива роля на главен герой, изваден на преден план в рисунката, с което започва да звучи и като напълно самостоятелен символ, който може да бъде въведен в множество други истории или да остане сам като уникален знак. В изложбата фигурират над 130 полимерни 3D фигури, принтирани в рамките на 4 месеца.