Борис-Михаил Ваклинов / Ветрове / 20 – 30 март 2021

рисунки, сайт-спесифик
 
Ветровете отвяват и довяват идеи, форми, образи и експерименти, родени и живели в личното пространство на автора в последните 3 години. Той ще се опита да пресъздаде усещането за вятър в галерийното пространство.