Иван Шуманов / Изгонени от Рая / 11 – 25 януари 2020

В тази серия от живописни творби пейзажът желано присъства осезаемо. Не е случайно, че той е природен – бяла, зимна планина. Тя, сама по себе си е възприемана като величествена, магична, като символ, но и като фактор, с когото човек е необходимо да се съобразява. Той буквално се усеща като малък и незначителен спрямо нея, а тя е дълговечен свидетел на неговото ефимерно съществуване, физически действия и постъпки, намерения.
Снежната планина и нейните метафорични и буквални характеристики я поставят като контрапункт на човешката суета и амбиции. Тя стои гордо, уж застинала и тиха, а се усеща напрежение готово да избухне всеки миг.
Гласът на планинския рай мълчаливо очаква от нас да се обърнем към себе си и към заобикалящата ни действителност с внимание, отговорност и дълбока сензитивност.
______________
Творчеството на Иван Шуманов е инспирирано до известна степен от възгледите на сюрреалистите и на концептуалното изкуство. Но също така присъства и осезаем стремеж към изграждане на авторски почерк, мнение и позиция под названието Шурреализъм.
Иван Шуманов изобразява една необикновена „свръх реалност“. В нея се приема всякаква пластична форма, но винаги бяга от онова, което наричаме действителност. Фантастични пейзажи и образи, рисуване близко до натурата –почти фотографски. Следване на класическия изобразителен модел, но с алогизми и деформации, чрез които се създават естетически конфликти. Той се интересува от функциите и ролята на съвременното изкуство и на твореца в частност. Възможността за тяхната критичност и аналитичност, по отношение на социалните проблеми в съвременната реалност. Иван се възползва от възможностите на изкуството за осъществяване на информация и комуникация. Той отправя въпроси за мястото на „мисленето“. За това, дали художникът трябва да изразява определена позиция, или е достатъчно да притежава просто определени технически умения. Той вярва, че същността на съвременното изкуство се изразява най – вече в мисленето на авторите, които го създават.
В творбите е търсена и желана провокация, към зрителя, у когото да протекат поток от мисли, въпроси, предположения, асоциации, опити за съпоставки, които е възможно никога да не се припокрият с идеята на автора. Тези желани реакции могат да допълват, обогатяват, разширяват, потвърждават или опровергават едни други и по отношение на творбата. Това възприемане е субективно и зависи от индивидуалните натрупвания, възможности за възприемане, социални и психологически нагласи на всеки зрител към когото е отправено предизвикателството и това прави нещата още по интересни.
Текст: Мария-Магдалена Андреена Глубина
______________
Иван Шуманов е роден 1984г. в гр. Самоков. Учи три години в класа на художника Васил Чакъров, а след това в ПГИИ „Професор Николай Райнов” гр. София, където завършва със специалност графика. Завършва с отличие СУ „Св. Климент Охридски” – специалност Изобразително изкуство в специализация „Неконвенционални форми“ при проф. Орлин Дворянов. Предстои да се дипломира като магистър в специалност живопис в Националната художествена академия в ателието на доц. д-р Здравка Василева.
Основател и ръководител е на детска школа за изобразително изкуство „Наум Хаджимладенов” от 2003г. Ръководител е и на художествени дейности на НЧ „Младост 2003” гр. Самоков. Организатор е на множество културни събития, като; концерти, изложби, конкурси, пленери, в това число и Международен пленер „Творчески хоризонти” 2014г. гр. Самоков.
Участва многократно в национални и международни изложби и пленери; Италия, Австрия, Хърватия, Словакия, Сърбия, Косово, Мексико, Иран и Мароко. В България: София, Габрово, Велико Търново, Пловдив, Ловеч, Кърджали, Дупница, Разлог, Перник, Боженци, Етъра, Созопол, Кюстендил и др. Автор е на осем самостоятелни изложби и е носител на награди за живопис, графика, компютърна рисунка и колаж, комикс, награди от Община Самоков. Автор е на десетки стенописи изработени по покана от различни институции.