MCV * MULTICOLORVERSE / Николай Петров GLOW / 20 октомври – 18 ноември 2022

Със самостоятелната си изложба MULTICOLORVERSE визуалният артист Николай Петрoв – GLOW представя своя аналогов прочит на концепцията за пренасяне в “паралелна вселена” тук и сега. MULTICOLORVERSE e аудио-визуално преживяване, фокусирано върху връзката между цветовете, формите, възприемането на заобикалящото ни пространство и възможността на изкуството да отваря врати към нови светове без използването на дигитален медиум.
MULTICOLORVERSE e създадена под формата на единна, интегрирана в галерията “walk-in” творба-инсталация, в която подът, стените и таванът се превръщат в платна, а изложбената зала – в метафоричен полет към създадената от автора вселена от цветове, форми и звуци. Разработената специално за изложбата звукова среда от музикантите Биляна Груданска (пиано, вокал), VOLEN (саунд дизайн) и Борис Ненов (звуков инженер) допълва художествената концепция, като добавя нови слоеве в цялостното преживяване и засилва търсения ефект за навлизане във фиктивен свят, “разтварящ се” в реалността.
С изложбата си GLOW изразява и своята артистична позиция по актуалната през последните две години тема за монетизирането на изкуството във виртуалния свят след създаването на Metaverse, “буума” на търговията с NFT творби и др. В отговор на все по-активното дигитализиране на изкуството и на интеракцията с него, Николай Петров изследва напълно противоположна посока, създавайки “друга вселена” в реалния свят чрез традиционните и конвенционални способи – с четка и боя.
 
За Николай Петров – GLOW:
Николай Петров е независим графити артист и дизайнер, роден в София през 1988. Страстта му към изкуството започва в далечната 2002 г. през призмата на графити субкултурата и нейните множество проявления, като постепенно прераства в професионално търсене. Завършва специалност „Рекламен дизайн“ в НХА. Участва в десетки фестивали на графити изкуството и в редица групови изложби в България и в чужбина. Негови стенописи могат да бъдат видени в София и почти всеки голям български град, както и в десетки страни в Европа, САЩ и Тайланд. Николай е и първият графити артист, който реализира стенопис в атриума на Квадрат 500 по покана на Националната Художествена Галерия.
Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд “Култура”
– – –
With his solo exhibition MULTICOLORVERSE, the visual artist Nikolay Petrov – GLOW presents his analogue interpretation of the concept of being transported into a “parallel universe” here and now. MULTICOLORVERSE is an audio-visual experience focused on the relationship between colours, shapes, the perception of our surroundings, and the possibility of art to open doors to new worlds without the use of digital media.
MULTICOLORVERSE takes the form of a single, gallery-integrated “walk-in” artwork in which the floor, walls and ceiling become canvases and the exhibition hall becomes a metaphorical flight into the universe of colors, shapes and sounds created by the artist. The sound environment developed especially for the exhibition by musicians Biljana Grudanska (piano, vocals), VOLEN (sound design) and Boris Nenov (sound engineer) complements the artistic concept, adding new layers to the overall experience and enhancing the sought-after effect of entering a fictive world “dissolving” into reality.
With its exhibition, GLOW also expresses its artistic stance on the topic of the monetization of art in the virtual world, which has been topical in the last two years after the creation of the Metaverse, the boom of the NFT art trade, etc. In response to the increasingly active digitalization of art and interaction with it, Nikolay Petrov explores a completely opposite direction, creating “another universe” in the real world through traditional and conventional means – with a brush and a lot of paint.
 
GLOW
Born and raised in the streets of Sofia. Started with graffiti in 2002, slowly getting up and for the last couple of years his style has been internationally recognized and welcomed to events around Europe. The work of GLOW is deeply rooted in urban culture and its free spirit. An honest self expression using the language of the streets.
With a fresh color palette, playful typography and intuitive shapes and movements, his artworks pop out from the standard format and definition of graffiti. The style is futuristic and progressive and combines elements from the classical graffiti styles with new approaches. Experimentation has always been part of his path and led him to develop personal signature succesfully combining geometric shapes, fluidity and textures.
 
Artist page – www.glowgraff.com
Instagram – @glowgraffstudio
Facebook – GLOW