5 za 4 | Изложба на млади автори / 15 – 28 февруари 2023

„5 za 4“ включва петима млади артисти. Обединява ги НХА, а после и идеята за изложба „5 za 4“, която включва живопис и скулптура. „5 za 4“ е заглавие, което позволява свобода при избора на материал за работа и нестандартни живописни и пространствени решения с конвенционални средства.
 
Анита Анастасова, бакалавър, спец. „Скулптура“, НХА
„Метаморфоза“.
Пашкулът символизира живота. Безкрайните търсения и желанието за прераждане чрез движение и промени се явяват противовес на Състоянието на покой/застой. Очакването на новото е границата между тишината и взрива/ забързаността. Граница между живота и смъртта.
 
Калина Стойкова учи „Живопис“ в НХА
„Из ателиетата“.
,,Има един кръг, който никога не е напълно затворен. Това е кръгът на възможните невероятности. Понякога на тебе може да ти се стори, че той почти се е затворил около собствената ти същност. Тогава ти ще събереш всичките си видими и невидими сили в себе си и ще се опиташ да излезеш навън. Сигурен съм, че винаги досега си успявал да го направиш. ” Димитър Воев 18.06.84
А за какво всъщност си го правил? Страшно е, когато невероятностите станат изброими. Затова. Пребиваване в момента, завинаги. Само там, в момента сега, нито в миналото, нито в бъдещето, можеш да живееш. А моментът съдържа всички неизброими възможни невероятности наведнъж.
 
Димитър Николов, бакалавър, спец. „Скулптура“, НХА.
“Необикновени тръбни скелета”
Крака, ръце, глави
превръщат се в оплетените клони уви.
Жълтото крещи,
защото от острия ъгъл боли.
С разглобяване на видяното и сглобяване чрез въображение търся нова изобразителност.
 
Лора Николова, магистър, спец. „Живопис“, НХА.
“Indeed”
Поставям акцент върху човека, дори мъжа в обществото ни, повлияна от негативния си опит по нашите ширини. Липсата на смелост и безсилието да се покаже грижа. Не случайно търсих портретност като антипод на това, което описах по-горе.
Съвременният човек, според мен, е наложително да бъде борбен. Несмирим, непримирим и жилав. Защото какво означава един мъж да се успокои… да заспи?
Тази моя картина е опит да ви убедя, че нещата е добре да се приемат с техните плюсове и минуси…indeed. Нещо в системата е глич, и най-хубавото нещо е да бъде прието като норма, като красота.
 
Мила Вацова, бакалавър, спец. „Живопис“, НХА
„Рози“, маслени бои върху текстил
Щампа на рози. Клише на украсата. Запазена марка на еснафския вкус.
Веднъж изгубил потенциал на еснафска тапицерия, текстилът се сдобива с душа- душа на направата. Направата заживява самостоятелен живот- извън достъпа на погледа, който дава наименование на всяко нещо.
Плат, опънат на подрамка, изолиран и третиран с маслени бои като живописно произведение. Чрез материала- груб, разпънат и разсъблечен от културните клишета, направата се вижда като на рентген. Рентгенов портрет на направата. 

Проекта е осъществен с финансовата подкрепа на „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.

 @nationalculturefund