БЪДЕЩЕТО НА ЖИВОТА – съвременнен словенски дизайн / 4 – 17 октомври 2021

Изложбата е разработена в сътрудничество между Центъра за творчество/МАО и Министерството на външните работи на Република Словения, изложбата е промоционално събитие, организирано в рамките на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Изложбата „Бъдещето на живота“ показва новаторски методи, чрез които словенският дизайн отговаря на бъдещите предизвикателства пред нашето общество чрез продукти, които умело съчетават местните материали с традиционното занаятчийство.
32-та артикула, представени в изложбата, прeдвиждат бъдещето на нашето ежедневие, когато суровините вече няма да са налични в изобилие, производствените методи и човешките ресурси ще трябва да се рационализират, а продуктите да се адаптират към ново поколение потребители, които очакват персонализирани решения. Те се характеризират с иновативна и технологично напреднала продукция, която производителите и дизайнерите съчетават с огромната си любов към живота и природата. Представените артикули съчетават креативността и визията за предприемачество. Те подчертават историите на модерни брандове, които изразяват функционалност, страст, новаторско приложение на материалите (най-вече дърво) и нови техники за производство, основани на местното занаятчийство и усъвършенстваните методи за устойчиво производство.
 
Изложбата е организирана от:
Центъра за творчество
Министерството на външните работи на Република Словения
Министерството на културата на Република Словения
Посолството на Република Словения в София
 
Център за творчество
Музей на архитектурата и дизайна (МАО)
Русянов площад 7,1000 Любляна
Т: +386 (0) 1 548 42 70
media@czk.si
 
Куратори: г -жа Зала Кошник и г -жа Мика Цимолини
Ръководител на Центъра за творчество: г-жа Аня Зорко