Stress Less | GRTS / 15 – 30 декември 2023

GRTS представя изложба, посветена на графити изкуството. На някои от платната ще видим символични изображения, докато други творби изобразяват герои или се съсредоточават върху сложни графити композиции.
Заглавието на изложбата “Stress Less” съдържа в себе си нотка на ирония, поради факта, че нелегалното рисуване на графити често е съпроводено от доза стрес за художника. Името на изложбата, с ироничния си подтекст, контрастира на стреса, който обикновено се свързва с незаконните графити, като поставя тези произведения и процеса по създаването им в безстресова, галерийна обстановка.
“В последно време, рисуването ми служи като терапевтично бягство. В творбите преобладават ярки и живи цветове, като целта е да се вкара усещане за жизнерадостност навсякъде, където е възможно.” – споделя GRTS
 
 
ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК е съвместен проект на галерия Depoo и Фондация „Ситиуайз“ с куратор Николай Петров Glow. Проектът предвижда шест самостоятелни изложби през програмния период на 2023 г. за които са поканени шест изявени български млади автори, обединени в изграждането на сайт-спесифик намеса, с която галерийното пространство се трансформира от бял куб в цялостно художествено произведение.
https://depoo.space/site-specific/
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Едногодишен грант” – 2022 г.
https://ncf.bg/bg