Mария Pайчева / “Средиземноморие”5, 2022 г., смесена техника, платно, 14х20см

75,00 лв.