Mария Pайчева / “Средиземноморие” 4 , 2022 г., смесена техника, платно, 15х15см

75,00 лв.