Mария Pайчева / “Средиземноморие” 1 , 2022 г., смесена техника, платно, 16х20см

75,00 лв.