Mария Pайчева / „Следобед“, 2021 г., смесена техника, платно, 15х15см, с рамкa

75,00 лв.