Георги Донов / Рисунка 6, абстракция, смесена техника, амбалажна хартия

75,00 лв.