Георги Донов / Рисунка 5, абстракция, смесена техника, амбалажна хартия

75,00 лв.