Георги Донов / Рисунка 1, абстракция, смесена техника, амбалажна хартия

75,00 лв.