Проект за картичка с градски пейзаж, акварел, бяла темпера, хартия, 31×46см, паспартирана

0,00 лв.