Проект за картина 2, акварел, бяла темпера, хартия, 18,5×22см, паспартирана

0,00 лв.