Пенка Минчева / “Дърво на монах” 6, молив, въглен и креда върху хартия, 2017, размер А4 – в рамка

75,00 лв.