Слав Недев / Космически йогурт 089, 2018, принт върху хартия Hahnemuele,30x30cm

75,00 лв.