Любен Фързулев / Росица, 32х46см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.