Любен Фързулев / Натюрморт с тиква, 47х70см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.