Любен Фързулев / Натюрморт с лимон, 51х67см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

Ковьорче, надживописвано, опънато на подрамка.

0,00 лв.