Любен Фързулев / Натюрморт, 47х74см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.