Любен Фързулев / На здраве, 48х82см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.