Любен Фързулев / Меланхолия, 42х68см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.