Любен Фързулев / Хоро, 102х71см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.