Любен Фързулев / Холандски празник, 57х102см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.