Любен Фързулев / Гроздоберачка, 42х68см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

Изчерпан