Любен Фързулев / Честит рожден ден, 57х43см. Ковьорче, надживописано, опънато на подрамка.

0,00 лв.