Илюстрация, акварел, бяла темпера, хартия, 26x32,5см, паспартирана

0,00 лв.