Антон Терзиев / Автопортрет – графичен отпечатък, размер с рамка 22,5 х 18 см, офорт, подписан, 2/10, 1999г.

75,00 лв.