PRINCESS CASINO | Сайт-спесифик изложба на Алина Папазова / 27 януари – 10 февруари 2023

Идеята за изложбата PRINCESS CASINO започва от интереса на Алина Папазова към древните цивилизации и народи, които до голяма степен са основали културата си около култа към смъртта. В проучванията си Алина се съсредоточава върху погребалните обичаи на етруските, като ги противопоставя с начина, по който смъртта се възприема в голяма част от съвременния свят. Етруските, например, вярвали в задгробния живот и в това, че гробницата е домът на мъртвеца – затова и с него са били погребвани вещите, които биха му помогнали в живота след смъртта. В погребалните си ритуали те наблягали на отразяването на жизнерадостни сцени (празнества, танци, музика и подобни), а мъжът и жената били изобразявани равностойно.
 
Интерпретирайки темата за смъртта и нейното възприятие в миналото, сегашното и бъдещето и свързвайки я с въпросите си за технологичния напредък на човечеството и неговите последици, Алина Папазова създава “walk-in” творба, отвеждаща ни в непознато пространство, съществуващо на границата между реалното и виртуалното.
Какво изобщо би било да си човек в бъдещето? Какво е въздействието на технологиите върху човешката раса и как напредъкът е повлиял на отношенията ни със самите нас и със света? Можем ли да мислим за човешка еволюция не-белязана от дигиталното развитие? Ще се превърне ли реалността ни във виртуална фантазия? Каква ще е представата ни за смъртта?
 
……
Алина Папазова е родена в София през 1993 г. Работи в областта на керамиката и илюстрацията, като експериментира и с много други форми на визуални изкуства. Образите, които създава, имат символни влияния от различни култури, интерпретирани по хумористичен начин.
Завършва бакалавърска степен „Графика и илюстрация“ в Нов български университет, както и магистърска степен „Керамика и порцелан“, отново в НБУ, където от 2020г. е хоноруван преподавател и докторант в специалност „Керамика“. През годините има множество групови участия в национални и няколко чуждестранни изложби, в това число: FLUCA presents: The Zoo of Earthly Delights в австрийския културен павилион ФЛУКА през 2021, „Artists for Climate”, групова изложба, организирана от FINEACTS и TEDx, Единбург, Шотландия, 2021, както и четири самостоятелни изложби: „LIVE FOREVER, FOR THE MOMENT”, Dupka Contemporary, Пловдив 2022, „Pathways to bliss” KO-OP София 2022, „Керамична топография на съзнанието в планината“ Gifted, София, 2020, “Imaginary room” Cu29, Пловдив, 2019.
https://www.instagram.com/alinasumaz
 
……
ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК е съвместен проект на галерия Depoo и Фондация „Ситиуайз“ с куратор Николай Петров Glow. Проектът предвижда шест самостоятелни изложби през програмния период на 2023 г. за които са поканени шест изявени български млади автори, обединени в изграждането на сайт-спесифик намеса, с която галерийното пространство се трансформира от бял куб в цялостно художествено произведение.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Едногодишен грант” – 2022 г.
Част от творбите са създадени в ателиетата по керамика на НБУ.
https://www.instagram.com/glowgraffstudio
https://www.instagram.com/depoo_gallery
https://www.instagram.com/citywisefoundation