Петко Танчев / Metascape / 30 юни – 9 юли 2022

 
От 30 юни до 9 юли в галерия Depoo, София ще бъде представен новият проект на Петко Танчев, продуциран от Фондация ДА Лаб в рамките на платформата e-valuation 2.0 „Стойност-Ценност“.
Проект „e-valuation 2.0 (Стойност-Ценност)“ се реализира с подкрепата на Столична общинa.
Мисията на платформата е стимулиране и продуциране на автори в областта на дигиталните изкуства и тяхното представяне, с цел развитие и популяризиране на съвременни форми на изкуство, създадено с дигитални медии и технологии. Във второто издание на платформата през 2022 бяха селектирани проектите на Михаела Лакова и Петко Танчев, които получават стипендия за продукция и съдействие от екипа на фондация ДА ЛАБ за създаването на новите произведения. Новите проекти се представят като самостоятелни изложби в софийската галерия Depoo на ул. Врабча 12Б.
Първата изложба е на интерактивна инсталация на Петко Танчев Metascape.
Metascape е автономна и интерактивна 3D симулация, която интерпретира социалната екосистема на новата цифрова реалност – метавселената. Виртуалното пространство на този метапейзаж се самоизгражда параметрично в реално време, а генеративните обекти притежават свойството да превръщат зрителите в елементи от собствената си геометрия.
Съдържанието използва персонализирани рендер процеси, motion tracking техники, библиотеки за компютърно зрение (OpenCV), компоненти за визуализация на данни.
Софтуерният код на Metascape създава своеобразен модел на персонална идентификация в контекста на технологичното преживяване.
В своята работа Петко Танчев използва софтуерни системи и медийно съдържание с експериментална насоченост. Сред проектите му са редица инсталации за национални и международни фестивали, дигитални пърформанси, сценографски проекти, мапинг прожекции, видео арт произведения, интерактивни дизайни в областта на сценичните изкуства.
Куратор на изложбата е доц. д-р Венелин Шурелов, съосновател на фондация ДА ЛАБ.
Петко Танчев е магистър по сценография в Национална художествена академия, София (2010), а по-късно продължава обучението си като докторант в специалност „Дигитални изкуства“ на НХА. От 2016 преподава дисциплината „Инструменти за визуално програмиране“ в същата специалност. Съосновател е на аудиовизуален колектив „Мелформатор“ и студио Senselab. В своята работа като визуален артист, Петко Танчев използва софтуерни системи и медийно съдържание с експериментална насоченост.
Неговата професионална дейност включва редица авторски инсталации за национални и международни фестивали, дигитални пърформанси, сценографски проекти, мапинг прожекции, видео арт произведения, интерактивни дизайни в областта на сценичните
изкуства.
„e-valuation (Стойност-Ценност)“ е платформа, насочена към насърчаване и развитие на артисти в областта на дигиталните изкуства. Заглавието на платформата е препратка към смисъла на понятията “стойност” и “ценност”, в техническия и естетически контекст на цифровите медии и изследва възможностите безличните стойности на средата да се трансформират в обществено значими ценности. Търси се какво има значение за авторите, избрали дигиталните форми за артистична изява и как те отговарят на темите и предизвикателствата в „новата нормалност“, както наричаме настоящия период на пандемия.