Калина Терзиева / РОМАНТИЧЕН ОТГОВОР НА КРИЗАТА / 19 март 2021

пърформанс / намеса в пространство
 
Ако трябва да създадем нов свят, значи се нуждаем от нов подход към това, което би било романтично сега.
Романтичното не е рационално… о, не, трябва да бъде…
Колко романтично може да бъде рационалното?
Моля изчакайте…
Романтичен… идеализиран поглед към реалността!
Отговор… реакция на нещо.
Криза… време на интензивни затруднения или опасност; време, когато трябва да се вземе трудно или важно решение; повратната точка на заболяването, когато настъпи важна промяна, показваща или възстановяване, или смърт.
Как преодолявам кризата. Приемаме ли връзката си с нея. Намираме ли се в… културно разпадане?
Калина Терзиева / http://www.kkaalliinnaa.com