FlügelBAUEN_BuildingWINGS_да построим КРИЛЕ_Vol.2 / 26 май – 13 юни 2022

FlügelBAUEN_BuildingWINGS_да построим КРИЛЕ_ Vol.2 е продължение на първата групова изложба инициирана от Доротея Розенщок (Dorothea Rosenstock) и Юдит Батлог (Judith Batlogg) състояла се в австрийските Алпи „в плевнята“ – арт пространството в Сейнт Геролд (Scheune Lehen, St. Gerold) домакин на което е Ирене Дворак-Доровин (Irene Dworak-Dorowin). Тогава 10 визуални артисти от района Форалберг и гости участват с авторски творби от различни изобразителни жанрове, но обединени от темата „да построим КРИЛЕ“. А тя, в ситуация на пандемични ограничения очевидно напипва чувствителната зона на надеждата и свободата.
Публичният и медиен интерес към проекта далеч надхвърлят границите на района в Австрия, а положителният му емоционален заряд предизвиква огромно социално въздействие. Това естествено провокира инициаторите и участниците в него да обмислят развитието му в платформа за групови изложби на различни локации.
„Да построим криле _ Building Wings“ е международен изложбен формат в процес – вдъхновяващ, интерактивен, растящ, в движение, летящ… Да построим криле е модерна интерпретация на мита за Икар. В несигурни времена, когато е трудно да се планира, пътува и лети, това е разказ за Надеждата. С този проект, който е много повече от изложбен формат, участниците оставаме свързани един с друг като работим и творим по обща тема. Споделяме творческия процес, общуваме чрез видео разговори или срещи (когато това е възможно), но винаги с Надежда…“ казва една от инициаторките, родената в Швейцария Доротея Розенщок в Блуденц, Австрия по повод на първата изложба. (Dotothea Rosenstock @ Bludenz (A)
Настоящата групова изложба в пространството на Depoo, курирано от Васко Славков с помощта на Яйцата дизайн студио, е нова изява с интерпретации по темата за авторите, участвали в първото издание в Австрия. Към тях се присъединяват и творци от България, част от които често „прелитат“ между двете държави и са активни и на двете арт-сцени. Този художествен BON AIR, съвсем в духа на универсализма от ценности, които интерпретира проекта, увлича и автори от Аржентина / Патагония, Франция и Финландия:
Anna Rubin (А), Desislava Unger ( BG/А), Dorothea Rosenstock (CH/А), Gilles Huguet (Fr), Guido Ferrari (Arg), Irene Dworak-Dorowin (А), Monika + Johannes Ludescher (А), Judith Batlogg (А), Mирена Златева/Mirena Zlateva (BG), Мирослав Богданов/Miroslav Bogdanovт (BG), Sara Lindén (Fin), Цветелина Максимова/Tzvetelina Maximova (BG), и Теди Лихо/Teddy Liho (BG),
Голяма е вероятността, при настоящата втора среща на автори обединени от темата, да се обсъдят следващи локации за групови изложби.
Проектът FlügelBAUEN_BuildingWINGS_да построим КРИЛЕ_ Vol.2 се реализира с подкрепата на Австрийско посолство в София, благодарение на която част от авторите ще присъстват лично на откриването и се издава плакат / диплян. Неговият дизайн е дело на Теодор Лихо за Яйцата дизайн студио като за аверса е използвана и авторска снимка на Мирослав Богданов. На реверса са представени персонално авторите участници в изложбата.
Може да научите повече за авторите и техните творби в изложбата след вернисажа от страницата на DEPOO (https://depoo.space/), присъствието на пространството във FB (https://www.facebook.com/depoo.gallery) и персоналните страници на участниците (виж имената по-горе).
София, 15 май, TL @The EGGS design NEST
 
– – –
 
Group exhibition | FlügelBAUEN_BuildingWINGS_да построим КРИЛЕ_ Vol.2
Opening: 26 May 2022, 18:00 >>> 21:00 hrs
Venue: Depoo, 12B ’’Vrabcha“ Street, Sofia
Exhibition duration: 26 May – 13 June 2022
FlügelBAUEN_BuildingWINGS_ Vol.2 is a continuation of the first group exhibition which has been initiated by Dorothea Rosenstock and Judith Batlogg and took place in September 2021 in the Austrian Alps in the ‘’Barn_ Scheune Lehen „ an art space in the village of St. Gerold hosted by Irene Dworak-Dorowin. 10 visual artists from the region of Voralberg, as well as artists from abroad have participated with art works from different genres and united under one theme ‘’Building WINGS”. The COVID-19 pandemic has provoked the artists even more to search for new ways of expression of hope and freedom.
The public and media interest towards the project have reached far beyond the region of Voralberg in Austria and its positive emotional charge had a significant social impact. That was the reason to inspire the organizers and the artists to think about the creating a platform for group exhibitions, which are able to “land” in different locations and countries.
„Да построим криле _ Building Wings“ is an international exhibition format in process – inspiring, interactive, growing, moving, flying….BuildingWIngs is a modern interpretation of the Icarus myth. In times of uncertainty when it is difficult to make plans in life, to travel and fly, this is a story of Hope. This project is much more than an exhibition format because the artists stay connected while working on the same theme, sharing the creative process, communicating online or in person meetings, but always with Hope….’’ says Dorothea Rosenstock, one of the initiators of the project (born in Switzerland, living and working in Austria) (Dorothea Rosenstock @ Bludenz (A)
The current group exhibition in the art space Depoo, curated by Vasko Slavkov, supported by the Eggs Design Studio, is a sequence of the first event in Austria, with the same artists with new interpretations on the theme. Bulgarian artists have also joined the exhibition in Sofia some of whom often ‘fly’ between the two countries and are active on both art scenes. This artistic BON AIR in its spirit of universalism of values has attracted artists from Argentina/ Patagonia, France and Finland: Anna Rubin (А), Desislava Unger ( BG/А), Dorothea Rosenstock (CH/А), Gilles Huguet (Fr), Guido Ferrari (Arg), Irene Dworak-Dorowin (А), Monika + Johannes Ludescher (А), Judith Batlogg (А), Mирена Златева/Mirena Zlateva (BG), Мирослав Богданов/Miroslav Bogdanov (BG), Sara Lindén (Fin), Цветелина Максимова/Tzvetelina Maximova (BG), и Теди Лихо/Teddy Liho (BG),
The second exhibition is an opportunity for the artists to discuss the continuation of the project in other locations.
The project FlügelBAUEN_BuildingWINGS_да построим КРИЛЕ_ Vol.2 is realized by the kind support of the Embassy of Austria in Sofia which enabled some of the artists to be present personally at the opening and supported the creation and print of a poster/ a folder designed by Teodor Liho for Тhe EGGS design studio, with the averse photo by Miroslav Bogdanov.
The back side presents all participants in the BuildingWINGS_ Vol.2 exhibition @Depoo.
Further information about the artists you can find after the opening on: DEPOO (https://depoo.space/), FB (https://www.facebook.com/depoo.gallery) and the personal websites of the artists (see the ¬¬links with their names above)