Цветан Стоянов / H2O – ТАНЦЪТ НА КАПКИТЕ / 18 февруари – 5 март 2021

Чрез проекта „H2O – Танцът на капките“ се вглеждам в безкрайните богатства на водата и нейната красота в различните по форма капки. Това е нов етап от дългосрочен авторски замисъл, който реализирам в поредица самостоятелни изложби през последните десет години. В него търся метаморфозите на водата в различни състояния, представени със средствата на изобразителното изкуство. В капките откривам играта на цветове и сенки, вълшебното пречупване на светлината и разнообразието от трансформации на форми и внушения.
В покоя и движението на капките виждам сякаш запаметени трансцендентни послания. За мен те маркират своеобразен музиклен ритъм и трасират своя космически танц неподвластен на времето и пространството. Съдържат в концентриран вид първичното – началото и края на битието. Капката е изначална субстанция за човешкия живот и притежава важна символика.
Рисунките в настоящия проект са изпълнени в монохромна гама, която е оживена с геометрични цветни акценти. Тези ярки петна се противопоставят на малките и детайлно изрисувани форми, оформящи танца на капките. По този начин осмислям ценността на водата и нейното космическо значение.
Цветан Стоянов