АННА БАЧЕВА / Atlas Mnemosyne / 30 юли – 05 август 2021

#THE_DARK_IS_NEVER_TOO_MUCH vol.002 / серия изложби с куратор Марта Събева / MIS          
 
Атлас Мнемозин е съвкупност от фотографски и видеографски работи, посветени на паметта като акт на създаване и като основен извор на всички изкуства и науки. Конструиран е въз основа на времеви транслации и движения и позволява запечатването на динамични моменти, както и съществуването им извън линеарността. Използвайки средствата на информатиката и дигиталните технологии, артистът минава през различни концептуални етапи между възприятие и представяне на изображението, като декодира времето във видими и визуални следи. Част от творбите в Aтлас Мнемозин са създадени по време на изследователска резиденция с фокус хибридни изкуства, организирана от Френски Институт и Фондация Матрис, Ателие Бе, Париж.
______________
Анна Бачева (1983, София) завършва НХА със специалност Дигитална сценография и анимация. Създава и изследва различни формати, обединяващи изкуство и технология, нови медии и хибридност. Работи и живее в Париж.