Тактилното взаимодействие с изображенията никога не е било обичайно, и все пак дигиталните изображения създават усещане за дистанция от осезанието. Дигитализирането свежда обекта до чистата визуалност. Какво губи изкуството, когато стане неосезаемо? И какво придобива изкуството в присъствието на вербална концепция, в сравнение с невербалното възприемане на обекта? Проектът се състои в проследяването на две взаимоотношения :дигитално-аналогово изкуство, и концепция-обект…/ виж повече

Минали изложби

Изложбата е разработена в сътрудничество между Центъра за творчество/МАО и Министерството на външните работи на Република Словения, изложбата е промоционално събитие…/ виж повече

Минали изложби

„Както беше” съдържа три платна и тяхното ехо по стените на галерията. Две от тях са част от серия, работата по която бе прекъсната от трагично събитие.
Неотдавна стана дума да ги покажа… / виж повече 

#THE_DARK_IS_NEVER_TOO_MUCH vol.005

Миа Момчилова / Отмиращото изкуство на разговора / 24 – 30 август 2021

Сигурно от стотици години насам различни хора на перото (предимно) оплакват упадъка на общуването. Сега обаче е малко по-различно. Малко по-различно.
Никога досега в човешката история не е имало толкова много хора, които да са толкова свързани и общуващи помежду си…. /
виж повече 

#THE_DARK_IS_NEVER_TOO_MUCH vol.004

Юлиана Хичева / Свободно движение / 16 - 20 август 2021

Проектът „Свободно движение“ е вдъхновен от движението, като въплъщение на самото съществуване. Движението на сенките- като отражение на физичното тяло, преминаващо през мрака.
Винаги ми е харесвало… /
виж повече 

#THE_DARK_IS_NEVER_TOO_MUCH vol.003

Антона́ Буши / After Dark / 07 - 12 август 2021

„Екотът на нощта се чува от прозореца ми. От баровете дъни силна музика, пияни хора крещят. Скърцането на последните трамваи по релсите резонира между стените. Време е да излезем. Табелите на нощните магазини блестят. Докато се разхождам в един парк, виждам човешки сенки…. / виж повече

#THE_DARK_IS_NEVER_TOO_MUCH vol.002

Анна Бачева / Atlas Mnemosyne, 30 юли - 5 август 2021

Атлас Мнемозин е съвкупност от фотографски и видеографски работи, посветени на паметта като акт на създаване и като основен извор на всички изкуства и науки. Конструиран е въз основа на времеви транслации и движения и позволява запечатването на динамични моменти, както и съществуването… / виж повече