Юлиана Текова | Временен пейзаж / 22 ноември – 5 декември 2022

Изложбата “Временен пейзаж” разсъждава върху отношенията жива/нежива природа, вътрешно/външно пространство и отношението ни към растителния свят, изграждайки своеобразен пейзаж в галерийното пространство, като включва живопис, рисунки и инсталация от живи растения.
Изложбата е продължение на проект в развитие, който се фокусира върху идеята за утопични визии и въображаеми пространства, които преформулират и разширяват мисленето за реалността.
Присъствието на живи растения (в изложбата) препраща към разнообразни възможни смисли, отнасящи се до растителния свят и природата в епоха на климатична и екологична нестабилност, както и до промяна в мисленето ни спрямо останалите живи организми и системи на планетата.
Отделно от символния смисъл, в който обикновенно ги натоварваме, растенията присъстват и като живи създания, които изискват нашето внимание.
Събитията през последните две години, както и личното ми отношение към природата, също са част от възможните препратки, с които мога да обясня обсебеността си от растенията и зеления цвят в настоящите ми работи.
(Поради чувствителността и крехкостта на живите растения инсталацията може да претърпи известни промени през времетраенето на изложбата. Ако на някои растения не им понася, ще бъдат заменени с други)
_________________
Юлиана Текова е родена и работи в София. Завършва специалност живопис (бакалавър, магистър, докторска степен) в НХА. Работи предимно в сферата на живописта и рисунката. Участва в многобройни изложби в страната и чужбина. Има осъществени и няколко кураторски проекта с фокус върху понятието за утопия, както и върху присъствието на жените артистки на съвременната арт сцена.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”