ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК
Куратор:  Николай Петров GLOW

Проекта предвижда шест самостоятелни изложби през програмния период на 2023 г.
Поканените автори са обединени в изграждането на сайт-спесифик намеса, с която галерийното пространство се трансформира от бял куб в цялостно художествено произведение.

Предстояща изложба:

Откриване 23 май (вторник) 18:00ч.

Ганчо Ганчев
Сашо Виолетов
Точка Илиева
GRTS

ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК
Куратор:  Николай Петров GLOW

Проекта предвижда шест самостоятелни изложби през програмния период на 2023 г.
Поканените автори са обединени в изграждането на сайт-спесифик намеса, с която галерийното пространство се трансформира от бял куб в цялостно художествено произведение.

Предстояща изложба:

Откриване 23 май (вторник) 18:00ч.

Ганчо Ганчев
Сашо Виолетов
Точка Илиева
GRTS

PRINCESS CASINO | Сайт-спесифик изложба на Алина Папазова / 27 януари-10 февруари 2023

Идеята за изложбата PRINCESS CASINO започва от интереса на Алина Папазова към древните цивилизации и народи, които до голяма степен са основали културата си около култа към смъртта. В проучванията си Алина се съсредоточава върху погребалните обичаи на етруските, като ги противопоставя с начина, по който смъртта се възприема в голяма част от съвременния свят.

виж повече >

PRINCESS CASINO | Сайт-спесифик изложба на Алина Папазова / 27 януари-10 февруари 2023

Идеята за изложбата PRINCESS CASINO започва от интереса на Алина Папазова към древните цивилизации и народи, които до голяма степен са основали културата си около култа към смъртта. В проучванията си Алина се съсредоточава върху погребалните

виж повече >