НЕ Е КАКТО ТРЯБВА! Съпътсваща изложба / 19 април – 10 май 2024

Изложбата се провежда в рамките на проекта „Не е както трябва! Манифест за промяна на живота на хората с увреждания в България и на грижещите се за тях“. И е част от серия научни и културни събития по темата. В нея съвременните визуални артисти Петя Денева, Гергана Табакова, Ива Груева, Милена Симеонова, Полина Стоянова и Теодора Дончева – Теч  представят свои работи базирани на интервюта с хора с увреждания и грижещи се за тях. Използвани са похватите на комикса, фотографията и колажа.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален съвет за изкуства и хуманитарни науки и Кардифски университет, Великобритания.

Инициатори и организатори на програмата са д-р Райън Праут (Университет Кардиф), доц. Галина Гончарова (Софийски университет „Св.Кл.Охридски“), доц. Ина Димитрова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), докторант Стефан Гончаров (Софийски университет „Св.Кл. Охридски“).

Участници и сътрудници в програмата са също:
Театър „Феникс Джуниър“, Варна;
Център за независим живот – София;
Сдружение на хора с увреждания „Бриз“ – Варна;
Бистро „Академика“ – Варна;
Паралелен свят – Пловдив;
Сдружение „Семеен Център – Мария“ – Варна.