КВАРТО / Преодоляване на графичната концепция | Райчо Станев / 1 – 14 февруари 2024

Това което отличава Райчо Станев и неговия специфичен почерк е пътуването през различни звукови и визуални многодименсионални пространства в търсене на нови открития и интерпретации на вечни теми. Наслагването на звуци и образи, смесването им в променливи мултимедийни конструкции води до изграждане на нови структури и материя, насочва към многообразието на Вселената.
Разпознаваем го прави завръщането му винаги към базата, от която е тръгнал, за да поема отново и отново към други измерения и така да използва безбройните възможности за изследване на нови територии. Енергията, която му вливат Родопите, неговият роден дом, той превръща в мимолетни графични знаци, носещи трайни послания. Техниката е опростена, рисунките са с цветен туш върху хартия, което ги прави лесни за възприятие и усещане.
Изваждането на екстракта от идеята и трансформирането му в образи, които следват пътя на редукцията, за да бъдат сведени до символи е моста между реализъм и абстракция, по който авторът обичайно преминава. А когато символите станат многобройни, тогава се превръщат в движещи се картини /motion pictures/. Вдъхновен от автори като Валтер Рутман и Оскар Фишингер от 20 те и 30 те години на миналия век, както и от съвременния артист Лен Лий, известен като Маster of motion, той изгражда собствени визии на динамични преживявания и емоции. Движението е константа, съпътстваща една изчистена естетика, залегнала в семпли, но съдържателни форми, вдъхновени от природата. Наблюдаваме процес на разнообразна и сложна поредица от авторови стъпки, насочени към крайната цел – синтеза между материя и дух.
Изложбата, която можем да осмислим и под мотото: “Преодоляване на графичната концепция“ представя вълнуващото творчество на графичен дизайнер и артист, чийто поток от работи преодолява конвенционалните граници и създава уникални визуални разкази на език, който увлича зрителя в неговите творчески светове. В тези серии се изследва художественото пътешествие и разнообразните влияния на този талантлив създател.
Работите на Райчо Станев се отличават с умелото сливане на традиционни български мотиви с модерни дизайнерски принципи. Всяко изкуство е диалог между миналото и настоящето, като историческата символика се преосмисля в съвременен контекст.
С прилагането на експериментални техники и методи авторът се издига над обичайното. Така той представя не само готовото изкуство, но предоставя и поглед върху съзидателния процес на художника, от вдъхновението до изпълнението.
Графиките излизат отвъд естетическото внушение като засягат социални въпроси и човешки преживявания. Със субтилни коментари по социални теми зрителят се подтиква, да размисли извън видяното и да открива по-дълбок смисъл в тези творби.
Размишлявайки по темата за „Преодоляване на графичната концепция” неусетно се отправяме на завладяващо пътуване през творческата визия на автор, който със свой стил и иновативен подход разширява границите на визуалната комуникация. Изложеното кани посетителите да изследват дълбочината и многопластовостта на тези графични светове и да изживеят художественото майсторство на автора.
Д-р Ваня Кубадинска, куратор
_____________
Райчо Станев (1977) е родом от Кърджали, където завършва гимназия с профил по изкуствата и преподаватели Даниел Ангелов, Павлина Чукич и Хари Атанасов. Продължава образованието си с компютърни науки в ТУ-Варна, след което специализира мултимедия и анимация в НБУ. Райчо живее и работи в Асеновград, той е визуален артист, който публикува своите работи на международни форуми като Transmediale Berlin (2014), PARABOLE Athens (2013), Sofia Contemporary (2012), Istanbul Biannual (2011), This Not Get A Way London (2010), Intercultural Dialog Skopje (2009). През 2008 г. Райчо реализира „Истории за ’68“, последвани от „Нагледна агитация“ и „Голямата екскурзия“- поредица от изложби (номинирани за наградата БАЗА 2010), които развиват спомени и травми от комунистическото минало на България. Заедно с други съмишленици Райчо развива серията „Светло бъдеще“ в София, Пловдив и Берлин. Проектът включва инсталация за българското типографско наследство и книгите „Нагледна – визуална история“ (2014) и “ Книгата като обект“ (2021). Станев също така обича пътешествията и дневниците, за това от 2010 г. започва да ги публикува под формата на интерактивни инсталации – Куба Хелвеция, София-Хавана, Солунска Есен, Исландска гледка и Хълмове, които по-късно прерастват в серия картини.
Повече за автора: http://e-rayo.net