“Изфабрикувана истина и други митове за човешки анотации” | изложба на Raw Lab / 04 – 15 април 2023

Фондация ДА ЛАБ представя самостоятелна изложба на Raw Lab “Изфабрикувана истина и други митове за човешки анотации” в рамките на платформата e-valuation 3.0.
 
Визуалният речник на едно изображение позволява множество перспективи и интерпретации. Контекстът е определящ за значението на визуалния материал, който срещаме. Като хора, ние винаги търсим допълнителна информация, за да обогатим и усложним наратива. 
Когато контекстът липсва, затъмнен, изгубен или забравен, значението се изкривява и става трудно за определяне. Извличане на “региони на интерес” е механизъм за подбор на масиви от данни за машинно обучение, чрез който само малка част от входния материал се анализира подробно.
Изфабрикувана истина и други митове за човешки анотации рамкира процесите скрити при разработката на машинното зрение и поставя въпроса за смисловите рамки и значението на контекста при прочита на образи. Художниците възстановяват контекста, който е умишлено пропуснат, разобличавайки похвати, характерни при разработката на изкуствен интелект.
***
rawlab е колектив от визуални артисти, работещи в областта на дигиталните изкуства и интерактивния дизайн. В практиката си изследват експериментални форми на творческа изява. Подхождайки с критически анализ към технологиите, новите медии и изкуствения интелект, колективът изследва политическите им измерения и ефектите им върху развитието на социалните норми.
***
“e-valuation” е платформа за развитие и подкрепа на български артисти, работещи в областта на дигиталните изкуства. Мисията на платформата е продуциране на произведения на български артисти и тяхното представяне на професионалната сцена. Основните цели са професионално развитие на творците и популяризиране на съвременни форми на изкуство, създадено с дигитални медии и технологии. В настоящата сесия бяха подкрепени три артистични проекта в сферата на дигиталните изкуства.
 
Третото издание на проекта “Стойност / Ценност – e-valuation” се реализира с подкрепата на Програма “Визуални изкуства” на Министерство на културата.
През 2023 г. дейността на Фондация ДА ЛАБ е подкрепена от Националния фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант“ – 2022 г.