ЗА ДЕПО / 22 февруари – 30 март 2020

ЗА ДЕПО
 
За къде пътува трамваят след дългия работен ден? Къде отиваш ти след такъв ден? Ясно е – в зоната на Depoo!
 
Алена Милелова (CZ), Васко Славков, Кристина Маркова, Милчо Андреев (BG/GB), Полина Христова, Николай Петров GLOW, Невена Колева, Ники Шушулов (BG/CZ), Теодор Лихо, Христо Гелов (BG/ES)
сайт-спесифик, калиграфия, живопис, фотография, обекти и видео
 
Тази изложба представя авторите обединени около идеята за концептуален склад – Depoo. Новото в идеята за Depoo, както може да се предположи, е в това да се залага на ценности, които не отминават, тоест, новото е в добре-изпитаното старо. Опитът, цензът, широката мрежа от личности и уменията им, двойнственото им битие, свързващо всевъзможни форми на бита/бизнеса с изкуството са добра атестация за бъдещата продукция на Depoo.
Преди да имаме възможността да я срещнем в ежедневието си, имаме удоволствието да прегледаме няколко от индивидуалните авторски попадения на членовете на този идеен генератор за съвместяване на арт-а и света. Художници от различни краища на Европа и разнородни форми на дисциплинарния регистър съставляват своеобразното ядро на Depoo-то. Идеята им за изложба е начин на представяне вместо обичайното “about us”.
Йово Панчев, февруари 2020 г.