Драгана Драгутинович и Милица Лилич / PRACTICAL SOLUTIONS / 24 септември – 9 октомври 2020

Съвместната изложба ПРАКТИЧНИ РЕШЕНИЯ, инициира процесите и процедурите за възприемане на определен визуален език за предаване и интерпретиране на мисъл и емоция, пренесени в линии, цветове и жестове, фокусирайки се върху проблема с непостоянното тяло, процеси на приемане / отхвърляне на миналото и настоящето, чрез създаване на концепции за идентичност и променливост на ролите, които играем в нашата лична история. Драгана Драгутинович вижда лична семейна история, от една страна, и митично събитие, от друга, в бялата празнота на хартията, изследваща възможностите на рисунката за възстановяване на детските й мечти. Форматът на човешката фигура е изпълнен със събития, образи, спомени под натиска на неугасимата нужда да се предефинира нейното значение в игривостта на мотива. Милица Лилич намира собствената си идентичност, трансформирана в среда на широки интервенции от цветни прелюдии, задушаващи места за щастие, съмнение и страх, в ежедневните издания на медиите. Те са началото и анонса на играта, която съществува в различни слоеве като откъси от вестникарски страници. Заедно те изследват тайните и травмите на „крехкия“ екзистенциален експеримент, като човек, потопен в собствените си символи и алегорични преплитания на общи въпроси в културата, фокусирайки се върху устойчивоста на тялото и пространството, които се трансформират и оцеляват като такива (Драгана Драгутинович).
______________
Драгана Драгутинович е родена в Пирот през 1974 г. Завършила е Факултета по изящни изкуства в Белград през 2004 г. и през 2016 г. е завършила докторска степен по изкуство във Факултета по изящни изкуства в Белград. От 2010 г. работи като професор по професионално обучение в Академията за технически и образователни изследвания в Ниш. Нейната работа обхваща широк спектър от дисциплини, от живопис, рисуване и фотография до обекти и инсталации. Участвала е в множество колективни изложби в страната и чужбина и досега има петнадесет самостоятелни изложби.
______________
Милица Лилич е родена в Ниш през 1985 г. Завършила е Факултета по изящни изкуства в Прищина през 2009 г. Участвала е в множество колективни изложби в страната и чужбина (Унгария, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Китай, България) , и има до момента девет самостоятелни изложби. Участник е в множество международни художествени пленери. Член на ULUS и New Art Scene. Живее и работи в Бела Паланка.